Słownik specjalistyczny

- Autor -

W

 • warchlak

  prosię o masie ciała 6-8 do 30 kg utrzymywane grupowo z rówieśnikami

 • wartość energetyczna

  zawartość energii brutto, energii strawnej, metabolicznej lub energii netto w materiale paszowym, np. poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej lub w mieszance paszowej, wyrażona w kcal/kg lub MJ/kg

 • wartość pokarmowa pasz

  zawartość suchej masy, białka, aminokwasów, energii, najważniejszych składników mineralnych i witamin, ew. dodatków, np. enzymów

 • włókno surowe

  składnik paszy, zbudowany z celulozy, hemicelulozy, ligniny, zawiera kutynę i woski, w paszach rzepakowych błony komórkowe zgniecionych nasion rzepaku

 • wóz paszowy

  urządzenie mobilne lub napędzane ciągnikiem do samozaładunku pasz, mieszania i rozładunku materiałów paszowych oraz zadawania zwierzętom w postaci mieszaniny paszy pełnodawkowej (TMR)

 • wprowadzanie do obrotu

  oferowanie do sprzedaży, sprzedaż lub inna forma zbycia materiałów paszowych, dodatków paszowych lub pasz

 • wykorzystanie pasz

  zużycie paszy na przyrost 1 kg masy ciała, np. kurczęcia brojlera, tucznika, buhajka opasowego, produkcję 1 jaja lub 1 litra mleka

 • wykorzystanie składników paszy, np. białka, wapnia, fosforu

  strawność tych składników w przewodzie pokarmowym, ilość wchłonięta do krwiobiegu w porównaniu z ilością wydaloną, w stosunku do ilości pobranej w diecie wyrażana w procentach

 • wytłok

  pozostałość po wytłoczeniu oleju z nasion roślin oleistych, poddawana dalszej ekstrakcji w celu uzyskania śruty poekstrakcyjnej

 • wywar gorzelniany (DDGS)

  materiał paszowy otrzymywany w procesie zagęszczania i suszenia wywaru gorzelnianego pozostającego w technologii produkcji etanolu, składający się z frakcji płynnej
  i frakcji stałej niesfermentowanej skrobi zbożowej, białek, składników mineralnych i witamin

Powrót