Słownik specjalistyczny

- Autor -

S

 • serwatka suszona

  materiał paszowy zawierający cukier laktozę i frakcję białek serwatkowych oraz część składników mineralnych mleka, otrzymywany w wyniku wytrącania z mleka twarogu, w technologiach produkcji serów białych (twarogów) i dojrzewających (żółtych)

 • spożycie paszy

  ilość paszy pobrana przez zwierzę i czas chowu, np. na brojlera w czasie 42 dni chowu

 • substancje antyodżywcze

  metabolity roślinne o niekorzystnym lub szkodliwym wpływie na organizmy zwierząt, np. glukozynolany w paszach rzepakowych i roślinach krzyżowych, β-glukany i pentozany w nasionach zbóż, azotany w zielonkach traw, określane jako substancje niepożądane

 • substancje niepożądane

  substancje lub związki chemiczne jako produkty metabolizmu roślin, szkodliwe albo toksyczne dla zwierząt po przekroczeniu określonego poziomu w mieszance paszowej bądź diecie

Powrót