Słownik specjalistyczny

- Autor -

D

 • diety dla zwierząt

  pasze stosowane w żywieniu zwierząt w cyklach dobowych, bilansowane na zaspokojenie potrzeb energetycznych, białkowych i mineralno-witaminowych zwierząt

 • dopuszczalna zawartość

  poziom substancji niepożądanej w paszy, niepowodujący obniżenia produkcyjności zwierząt i niewywołujący istotnych zmian w zdrowiu zwierząt, akceptowany przez Prawo paszowe

 • dopuszczalne (graniczne) udziały pasz

  dozwolone, dopuszczalne ilości pasz zawierających substancje niepożądane w mieszankach lub dietach dla zwierząt, niepowodujące widocznych ograniczeń w produkcji i zdrowiu zwierząt

 • działanie wolotwórcze (goitrogenne)

  produkty rozkładu glukozynolanów wyłapywane są przez tarczycę w miejsce jonów jodu, co zakłóca czynność tarczycy i powoduje jej rozrost, pojawia się wole (struma). Proces dotyczy zwierząt i ludzi w rejonach niedoboru jodu lub przy spożywaniu diet bogatych w glukozynolany zawarte np. w paszach rzepakowych, roślinach krzyżowych (brukiew, kapusta)

Powrót