Słownik specjalistyczny

- Autor -

P

 • pasze gospodarskie

  pasze pochodzenia roślinnego, takie jak zielonki, kiszonki, siano, susze, świeże, suszone lub kiszone, wytwarzane w gospodarstwie rolnym

 • pasze lecznicze

  mieszanki paszowe zawierające leki weterynaryjne, stosowane w żywieniu zwierząt chorych za zezwoleniem lekarza weterynarii i wytwarzane w zakładach mających akceptację służb weterynaryjnych

 • pasze przemysłowe

  mieszanki paszowe wytwarzane poza gospodarstwami i fermami zwierząt, w zakładach wyposażonych w urządzenia do rozdrabniania, mieszania, granulowania, magazynowania i pakowania

 • poekstrakcyjna śruta rzepakowa

  materiał paszowy pozostający po wytłoczeniu oleju z nasion rzepaku, poddany ciągłej ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi, zawiera 2-4% tłuszczu

 • prawo paszowe

  ustawa o paszach, ich produkcji, opakowaniu, oznakowaniu i wprowadzaniu do obrotu oraz zastosowaniu w żywieniu zwierząt

 • premiksy paszowe

  dodatki paszowe na nośnikach. Rozróżniamy premiksy przemysłowe do produkcji przemysłowej mieszanek paszowych i premiksy farmerskie do sporządzania pasz w gospodarstwie

 • profil kwasów tłuszczowych

  skład kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, tkanki mięśniowej, tłuszczu mleka lub tłuszczu zapasowego zwierząt

 • prosię

  noworodek świni od urodzenia do 6-8 kg masy ciała

 • prosię po odsadzeniu

  noworodek świni od urodzenia do 6-8 kg masy ciała

 • przeciwutleniacze (antyoksydanty)

  syntetyczne lub naturalne substancje powstrzymujące utlenianie tłuszczu w paszach

 • przeżuwacze

  zwierzęta roślinożerne, o wielokomorowej budowie żołądka, przystosowane do trawienia bakteryjnego celulozy zawartej w roślinach pastewnych, produkty trawienia celulozy wykorzystywane jako źródło energii i składniki tłuszczu syntetyzowanego w wątrobie

Powrót