Słownik specjalistyczny

- Autor -

L

 • laboratoria referencyjne

  laboratoria wyższego rzędu do rozstrzygania spraw spornych pomiędzy wytwórcą paszy a jej odbiorcą, szkolenia analitycznego pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, opracowywania i wdrażania procedur postępowania analitycznego, walidacji metod analitycznych

 • locha karmiąca

  locha po oproszeniu, karmiąca prosięta mlekiem

 • locha luźna

  locha po odsadzeniu prosiąt, przed zaproszeniem (zapłodnieniem)

 • locha niskoprośna

  locha od zaproszenia do 90. dnia ciąży

 • locha wysokoprośna

  locha zaproszona powyżej 90. dnia ciąży

Powrót