Słownik specjalistyczny

- Autor -

N

 • nadzór paszowy

  upoważniona część administracji państwowej (Państwowa Inspekcja Weterynaryjna), pracownicy 17 Wojewódzkich Inspekcji Weterynaryjnych i 2 laboratoriów referencyjnych

 • natłuszczanie

  dodawanie oleju jako źródła energii do mieszanek paszowych dla drobiu, najczęściej w ilości 30-50 g/kg mieszanki

 • naturalny pokarm stawowy

  plankton wodny i denny zbiorników wodnych, miejsce żerowania karpia w poszukiwaniu pożywienia. Ilość planktonu zależy od żyzności stawu, budowy geologicznej dna (rodzaj gleby), głębokości i temperatury wody oraz sposobu gospodarowania stawam

 • nioski hodowlane

  kury nioski produkujące jaja przeznaczone do wylęgu piskląt przeznaczonych na nioski produkcyjne lub kurczęta rzeźne brojlery

 • nioski produkcyjne

  kury nioski produkujące jaja przeznaczone do spożycia lub przerobu na produkty pochodne, np. proszek jajeczny

Powrót