Zalecenia żywieniowe

Przeżuwacze

Przeżuwacze

Dopuszczalne udziały pasz rzepakowych w żywieniu przeżuwaczy są 2-3 krotnie wyższe niż w żywieniu drobiu
i świń. Część substancji antyodżywczych zawarta w tych paszach ulega hydrolizie i rozkładowi w procesie bakteryjnego trawienia i fermentacji żwaczowej, zatracając szkodliwe właściwości.

czytaj dalej
Trzoda - żywienie

Trzoda - żywienie

Śruta poekstrakcyjna i makuch rzepakowy są materiałami paszowymi białkowo-energetycznymi powszechnie stosowanymi w żywieniu świń w Polsce. Pasze rzepakowe są najważniejszym po śrucie sojowej źródłem białka dla świń.

czytaj dalej
Trzoda - prosięta i warchlaki

Trzoda - prosięta i warchlaki

Mieszanki paszowe dla prosiąt ssących przy lochach karmiących nie powinny zawierać pasz rzepakowych ze względu na obecność w nich substancji antyodżywczych. Po odsadzeniu prosiąt od lochy niewielkie ilości makuchu w mieszance (do 5%, 50 g/kg) nie pogarszają ich przyrostów masy ciała. Ilość wytłoków w mieszance dla warchlaków może dochodzić do 8%  (80 g/kg), przy niewielkim zmniejszeniu tempa ich wzrostu.

czytaj dalej
Trzoda - lochy

Trzoda - lochy

Żywienie loch luźnych, po odłączeniu prosiąt powinno wystarczać na potrzeby bytowe. Lochy prośne powinny otrzymywać paszę ponad zapotrzebowanie bytowe, na rozwój płodu i tworzenie rezerw na zbliżającą się laktację oraz karmienie prosiąt ssących. Na pierwszy okres ciąży wystarcza mieszanka paszowa i dieta o zawartości 11,5 MJ oraz  125 g białka ogólnego/kg. Poziom włókna w diecie nie powinien przekraczać 10% (100 g/kg).

czytaj dalej
Trzoda - tuczniki

Trzoda - tuczniki

Największe znaczenie dla opłacalności tuczu świń rzeźnych ma odkładanie białka, czyli wzrost tkanki mięśniowej. Do pełnego wykorzystania genetycznej zdolności do odkładania białka niezbędne jest pokrycie potrzeb energetycznych zwierzęcia oraz pokrycie zapotrzebowania na białko, a więc odpowiednia ilość białka strawnego zbilansowana pod względem składu aminokwasowego i energii w diecie.

czytaj dalej
Drób

Drób

Pasze rzepakowe, szczególnie makuch stosowany w mieszankach paszowych, wprowadza do nich olej rzepakowy o korzystnych parametrach chemicznych. Następstwem tego jest wzrost udziału kwasu linolenowego z rodziny kwasów omega-3 w tłuszczu mięsa i jaj, korzystny z punktu widzenia dietetycznych właściwości produktów drobiarskich. Kwas ten w organizmach zwierząt i ludzi przekształca się do długołańcuchowych kwasów EPA
i DHA, a w dalszej kolejności do tzw. eikozanoidów, substancji o stwierdzonym działaniu przeciwmiażdżycowym.

czytaj dalej
Ryby

Ryby

Naturalny pokarm stawowy pozwala na uzyskanie około 150-300 kg karpia/ha, zależnie od żyzności stawu. Oprócz naturalnego pokarmu stawowego, dla osiągnięcia produkcji 800-1000 kg karpia z powierzchni 1 ha niezbędne jest dokarmianie rosnących ryb. Tradycyjne pasze stosowane w żywieniu karpia to pełne ziarno zbóż i nasiona roślin strączkowych, np. łubiny.

czytaj dalej