Technologia pozyskania


Z 1 tys. ton nasion rzepaku, po wytłoczeniu oleju, uzyskuje się około 580-620 ton śruty poekstrakcyjnej lub 630-700 ton makuchu rzepakowego.

Nasiona rzepaku nawilża się i podgrzewa do około 80°C, a następnie poddaje tłoczeniu na prasach. Wytłoczony olej podawany jest do dalszego przerobu, natomiast uzyskany wytłok określany jako makuch zawiera około 10-12% tłuszczu.

W celu odzyskania tłuszczu makuch poddawany jest procesowi ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi, głównie heksanem, w wyniku której otrzymuje się poekstrakcyjną śrutę rzepakową, która zawiera 2-4% tłuszczu.

Powrót