Śruta i makuch rzepakowy


Poekstrakcyjna śruta i makuch rzepakowy

Produkowana w Polsce śruta poekstrakcyjna i makuch rzepakowy pochodzą z odmian rzepaku podwójnie ulepszonego (tzw.00), tzn. niskoerukowego i o obniżonej zawartości glukozynolanów (najniższa wartość spośród krajów UE). Fakt ten jest osiągnięciem na skalę światową polskich naukowców i hodowców, dzięki czemu śruta rzepakowa cieszy się dobrą renomą na rynkach zagranicznych. Natomiast makuch rzepakowy dozwolony jest
w ekologicznym tuczu zwierząt.

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa  to materiał paszowy pozostający po wytłoczeniu oleju z nasion rzepaku, poddany ciągłej ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi, zawiera 2-4% tłuszczu.

Makuch rzepakowy to materiał paszowy pozostający po głębokim wytłoczeniu oleju z nasion rzepaku, nie poddawany ekstrakcji pozostałości tłuszczu, zawiera 9-18% tłuszczu.

Śruta poekstrakcyjna i makuch rzepakowy wpisane są do Rejestru Materiałów Paszowych Unii Europejskiej. Oznacza to, że mogą być wykorzystywane do produkcji mieszanek paszowych lub być stosowane w dietach dla zwierząt gospodarskich w sposób bezpośredni.

Pasze rzepakowe mieszać można ze śrutami zbożowymi z dodatkiem soli, fosforanu dwuwapniowego
i premiksów mineralno-witaminowych. Stosując te pasze w dawkach pokarmowych, obniża się koszty żywienia zwierząt.

Pasze rzepakowe jako cenne źródło białka i energii można stosować w żywieniu:

  • drobiu
  • świń
  • przeżuwaczy
  • owiec
  • kaczek
  • gęsi
  • zwierząt futerkowych
  • ryb (np. karpia)
Powrót