Przechowywanie


Przechowywanie pasz rzepakowych i ich jakość mikrobiologiczna

Badania Instytutu Zootechniki-PIB dotyczące makuchu zawierającego 9-10% tłuszczu o wilgotności 4-6% nie wykazały w nim intensywnych procesów utleniania tłuszczu. Przechowywanie makuchu przez okres sześciu miesięcy luzem i w workach nie powodowało jego istotnych zmian składu mikrobiologicznego i chemicznego. Nie stwierdzono też, aby tłuszcz pozostający w makuchu wypływał z paszy i zatłuszczał worki papierowe. Podobne wyniki przechowalnicze otrzymano w przypadku partii śruty rzepakowej. Należy jednocześnie podkreślić, że próby przechowalnicze wykonywane były w optymalnych warunkach.

Uwzględniając zróżnicowane warunki przechowywania pasz w gospodarstwach rolnych i na fermach zwierząt zaleca się możliwie najkrótsze magazynowanie pasz rzepakowych.

Pasze rzepakowe można przewozić w opakowaniach lub luzem samochodem, koleją, drogą śródlądową i morską. Środki transportu powinny być suche, czyste, bez obcych zapachów i wolne od zanieczyszczeń mogących wpłynąć na jakość materiału paszowego oraz odpowiednio chronić ładunek przed zamoknięciem, dostępem ptaków i gryzoni. Niezbędne jest uszczelnienie magazynów i zapobieganie przenoszenia Salmonelli na kołach samochodów oraz ciągników.

Oprócz powyższych działań czynnikiem chroniącym śrutę i makuch rzepakowy przed skażeniem Salmonellą jest wilgotność tych pasz nie przekraczająca 11,5%. Poziom wilgotności śruty rzepakowej według norm międzynarodowych ustalono na 12,5%.

Europejska Federacja Przetwórców Nasion Oleistych FEDIOL na podstawie obserwacji i doświadczeń stwierdza, że niższy poziom wilgotności śruty rzepakowej i słonecznikowej zmniejsza ryzyko występowania Salmonelli, co zwiększa bezpieczeństwo produktów żywienia zwierząt i ludzi. FEDIOL jako standard zaleca przyjmowanie wilgotności tych pasz na poziomie 11,5%.

Pasze rzepakowe wprowadzane do obrotu muszą mieć na etykiecie lub w liście przewozowym deklarację o zawartości składników pokarmowych:

  • śruta poekstrakcyjna rzepakowa – informacja o zawartości białka ogólnego
  • makuch rzepakowy - informacja o zawartości włókna surowego, białka ogólnego i tłuszczu surowego


Opracowano na podstawie książki „Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt”
prof. dr hab. Franciszek Brzóska, doc. dr hab. Ewa Hanczakowska, prof. dr hab. Jerzy Koreleski, prof. dr hab. Juliusz Strzetelski
doc. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, Instytut Zootechniki PIB w Balicach
tom III „Teraz rzepak, Teraz olej”

Powrót