Skład i wartość pokarmowa


Zawartość białka, tłuszczu i energii

Zawartość białka ogólnego w śrucie jest stabilna i wynosi około 36-38% (360-380 g/kg) suchej masy.
Zawartość tłuszczu w śrucie wynosi 2-4% (20-40 g/kg) suchej masy.
Zawartość energii metabolicznej dla drobiu w śrucie rzepakowej wynosi około 8,5-9,0 MJ/kg, natomiast dla świń 11,0-12,0 MJ/kg.

Zawartość włókna surowego, głównie celulozy w paszach rzepakowych wynosi: w śrucie 11-14% (110-140 g/kg), a w makuchu rzepakowym 9-12% (90-120 g/kg) suchej masy.

Makuch rzepakowy powstaje w wyniku tłoczenia oleju z nasion rzepaku prasami o różnej wielkości i sile zgniotu, dlatego ma posiada zróżnicowaną zawartość oleju. Olej jest składnikiem energetycznym pasz rzepakowych, stąd zawartość energii metabolicznej w makuchu rzepakowym jest wyższa niż w śrucie, natomiast zawartość białka jest niższa. Zawartość białka w makuchu ściśle wiąże się z zawartością tłuszczu i waha się w przedziale od 30 do 34% (300-340 g/kg). Zawartość energii metabolicznej dla drobiu w makuchu wynosi 11,0-14,0 MJ/kg i zwiększa się wraz z zawartością tłuszczu surowego. 

 
Tabela 1. Składniki pokarmowe i wartość energetyczna pasz rzepakowych dla zwierząt monogastrycznych.

Składnik Śruta poekstrakcyjna rzepakowa Makuch rzepakowy
Białko, g/kg 360 - 380 300 – 340*
Tłuszcz, g/kg 20 - 40 90 – 130*
Włókno, g/kg 110 - 140 90 - 120
Popiół, g/kg 70 - 85 50 - 60
Energia brutto, MJ/kg s.m. 18 - 20 20 – 25*
Energia metaboliczna, MJ/kg s.m.    
 - drób 8,5 – 9,0 11,0 – 14,0
 - świnie 11,0 – 12,0 14,0 – 17,0

 Źródło: Pastuszewska i in.(1992)
* wg danych Krajowego Laboratorium Pasz, Instytutu Zootechniki-PIB w Lublinie


Tabela 2. Wartość pokarmowa poekstrakcyjnej śruty i makuchu rzepakowego dla przeżuwaczy (w 1 kg)

Wyszczególnienie Śruta poekstrakcyjna
rzepakowa
Makuch
rzepakowy
Energia metaboliczna, MJ/kg s.m.  10 - 11  13
Jednostka Paszowa Produkcji Mleka (JPM)  0,95  1,06
Jednostka Paszowa Produkcji Żywca (JPZ)  0,89  1,05
BTJP (g)  97  86
Rozkład żwaczowy po 24 godz. (%)  74 - 77  72 - 75
BTJN (g)  244  195
BTJE (g) 144  162

 Źródło: Strzetelski J. (2009)


25-28% białka ogólnego zawartego w paszach rzepakowych przepływa w postaci peptydów i aminokwasów do jelit, co jest wartością wysoką w porównaniu do ziarna zbóż i pasz objętościowych jak zielonki, kiszonki czy siano. Pozostała część, 72-77% ulega rozkładowi bakteryjnemu w żwaczu do amoniaku. Amoniak jest substratem azotowym do wzrostu białka mikrobiologicznego i syntezy przez mikroorganizmy aminokwasów.
Pasze rzepakowe należą do pasz krajowych o wysokiej zawartość białka i umiarkowanej rozkładalności białka
w żwaczu.

Zawartość aminokwasów i strawność jelitowa białka

Pasze rzepakowe zawierają znaczne ilości cennych dla zwierząt aminokwasów siarkowych, w tym metioniny
i cystyny. W zakresie tych dwóch aminokwasów pasze rzepakowe dorównują lub przewyższają śrutę sojową powszechnie stosowaną w żywieniu zwierząt monogastrycznych (tab. 3).
Śruta rzepakowa ze względu na wyższą zawartość białka, zawiera więcej aminokwasów niż makuch rzepakowy.

Tabela 3. Skład aminokwasowy pasz rzepakowych, śruty sojowej i słonecznikowej.

  Śruta rzepakowa
poekstrakcyjna
Makuch
rzepakowy
Śruta sojowa
poekstrakcyjna
Śruta słonecznikowa
poekstrakcyjna
Sucha masa, g/kg 880 930 880 880
Metionina 8,0 6,1 6,3 7,3
Metionina + cystyna 17,1 13,0 13,1 12,9
Lizyna 20,6 15,6 27,7 11,9
Arginina 23,6 17,9 33,0 27,1
Tyrozyna 9,9 7,5 16,4 8,6

 Źródło: Normy Żywienia Drobiu.


Makuch zawiera mniej białka ogólnego niż śruta rzepakowa, w tym aminokwasów niezbędnych: lizyny, treoniny
i tryptofanu. Jest natomiast bogatym źródłem aminokwasu siarkowego metioniny. Metionina jest pierwszym aminokwasem występującym w paszach w niedoborze, którego brakuje w dietach dla drobiu. Lizyna jest natomiast pierwszym aminokwasem limitującym w dietach dla świń. Poziom lizyny przyswajalnej w paszach rzepakowych może ulegać znacznemu obniżeniu w wyniku zbyt długiego działania na nasiona rzepaku lub zbóż temperaturą.

Przyjmuje się, że jelitowa strawność białka pasz rzepakowych w żywieniu drobiu wynosi około 78-81%,
a w żywieniu rosnących świń około 72-76%. Strawność białka śruty sojowej wynosi odpowiednio 87% i 89%. Strawność jelitowa białka dla 17 najważniejszych w żywieniu drobiu aminokwasów śruty poekstrakcyjnej rzepakowej badana na rosnących kurczętach wynosiła 78-80%, a białka makuchu rzepakowego 81-82% (Szczurek, 2009). Wyższa strawność białka pasz rzepakowych u świń związana jest z dłuższym przewodem pokarmowym i tym samym z dłuższym czasem hydrolizy enzymatycznej i wchłaniania aminokwasów oraz cząsteczek peptydów. Większa strawność jelitowa śruty sojowej jest wynikiem niższej zawartości włókna.

Tabela 4. Rozkład żwaczowy i strawność jelitowa pasz rzepakowych.

  Rozkład białka w żwaczu
po 16 godz. (%)
Strawność jelitowa białka nierozłożonego w żwaczu (%)
Nasiona rzepaku, rozdrobnione 90,3 62,7
Makuch rzepakowy 70,0 76,0
Śruta rzepakowa poekstrakcyjna 69,4 78,3
Śruta sojowa poekstrakcyjna 61,1 90,0

Źródło: Podkówka i Podkówka, (2004)


Opracowano na podstawie książki  „Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt”
prof. dr hab. Franciszek Brzóska, doc. dr hab. Ewa Hanczakowska, prof. dr hab. Jerzy Koreleski, prof. dr hab. Juliusz Strzetelski
doc. dr hab. Sylwester Świątkiewicz ,Instytut Zootechniki PIB w Balicach
tom III „Teraz rzepak, Teraz olej”

 

Powrót