Wielokrotnie słyszałem, że śruta rzepakowa jest bogata w fosfor. Czy należy go brać pod uwagę w bilansie mineralnym krów mlecznych?


Jak najbardziej tak. W PŚR jest około 1,1 - 1,2 % fosforu. Jest to tzw. fosfor fitynowy, do którego mikroflora żwacza bez problemu dociera. Proszę także pamiętać o ekonomii. Spośród wszystkich makroelementów to najdroższy minerał.

Dodatkowo nadmierne jego wydalanie w kale i moczu (w przypadku jego nadmiaru w diecie) istotnie obciąża środowisko naturalne.

dr inż. Zbigniew Lach

 

Powrót