Na spotkaniu dla hodowców bydła usłyszałem od prelegenta, że poekstrakcyjna śruta rzepakowa posiada dwie wartości białkowe. Czy to możliwe?


Tak. Aktualnie nie opieramy się na białku ogólnym, ale na białku trawionym w jelicie cienkim (BTJ). Ilość tego białka zależy od wielu elementów. Dwa główne to dostępna w żwaczu energia i dostępny w żwaczu azot. Stąd dwie wartości białkowe. BTJN - ilość białka trawionego w jelicie cienkim, gdy limitem jest azot dostępny w żwaczu i BTJE - ilość białka trawionego w jelicie cienkim, gdy limitem jest energia dostępna w żwaczu. Tylko takie podejście do żywienia białkowego daje szansę na pełne wykorzystanie potencjału białkowego pasz.

dr inż. Zbigniew Lach

Powrót