Czy poekstrakcyjna śruta rzepakowa to jest to samo, co makuch rzepakowy?


Absolutnie nie.

Pasze te do pewnego momentu są produkowane tak samo. Tzn. z nasion rzepaku olej jest wyciskany prasą. To co pozostaje po takim procesie to właśnie makuch rzepakowy. Zawiera od 6 do nawet 12 % tłuszczu.


Poekstrakcyjna śruta rzepakowa to makuch (wytłok), który podlega dalszej obróbce termicznej (zmiana charakteru białka) i chemicznej (obniżenie zawartości tłuszczu).

Obydwie pasze to pochodne rzepaku, obie są paszami białkowymi, ale ich charakter różni się diametralnie.

dr inż. Zbigniew Lach

Powrót