Czy pasze rzepakowe mogą być zamiennikiem śruty sojowej w mieszankach paszowych dla drobiu.


Niespełna 60% produkowanych w Polsce mieszanek paszowych, tj. ponad 4 mln. ton, są to mieszanki paszowe dla drobiu, głównie kur niosek i kurcząt brojlerów oraz indyków. Dopuszczalne zawartości pasz rzepakowych w mieszankach paszowych dla drobiu wynoszą: dla kur nieśnych znoszących brązowe jaja 3-5% (30-50 g/kg), dla kur nieśnych znoszących białe jaja 8-10% (80-100 g/kg), dla kurcząt rzeźnych brojlerów do 3 tygodni 5-6% (50-60 g/kg), a powyżej 3 tygodni 10% (100 g/kg). Podane ilości nie wpływają ujemnie na wskaźniki produkcyjne i cechy smakowo-zapachowe jaj oraz mięsa drobiowego. Ograniczenie dla kur nieśnych znoszących brązowe jaja, pochodzących od rasy Rhode Islad Red, w Polsce określanych jako karmazyn, wynika z faktu, że rasa ta posiada enzym rozkładający substancję synapinę do trójmetyloaminy, tj. aminy biogennej, odkładanej w żółtku jaja, a charakteryzującej się niemiłym posmakiem rybim. Fakt ten odbierany jest jakoby kury żywiono mieszankami ze znacznymi ilościami mączki rybnej, co nie jest prawdą. Jest to mankament genetyczny brązowo ubarwionych kur. W ostatnich latach wyhodowano kury znoszące brązowe jaja, ale pozbawione tej cechy. Są to kury rasy Lohman Brown.

prof. dr hab. Franciszek Brzóska

Powrót