Czy można bezpiecznie karmić jałówki hodowlane śrutą rzepakową?


Jak najbardziej tak. To przecież świetne źródło białka dla przeżuwaczy. Jedyny limit ma miejsce u cieląt do około 6 miesiąca. Dla tej grupy wiekowej ograniczyłbym stosowanie PŚR do około 5% w mieszance.

Dla jałówek starszych udział ten może wzrosnąć wielokrotnie. Jałówki w wieku 15 miesięcy i więcej mogą spokojnie dostawać 700 - 900 g tej paszy. Proszę pamiętać, że młodzież nie potrzebuję wysokiej koncentracji białka w swojej diecie. Jego zawartość obniża się wraz z wiekiem z około 16% w 6 miesiącu, do nawet 12% w wieku 18 miesięcy. Całkowita ilość białka ma wynikać nie z jego koncentracji w diecie, a z całkowitej ilości pobranych pasz.

dr inż. Zbigniew Lach

Powrót